Інформація про область

Волинська обласна державна адміністрація

Волинська обласна рада

     Волинська область розташована на північному заході України і межує на заході з республікою Польща, на півночі – з республікою Білорусь, на сході – з Рівненською областю, на півдні – з Львівською областю.

   Площа області складає 20,1 тис. кв. км.( 2014474 га ), або 3% від загальної території України.

     На території Волинської області протікає 132 річки, з них 70 довжиною понад 10 км. У північній та західній частині області проходить Головний Європейський вододіл, який розділяє басейн Чорного і Балтійського морів, зокрема басейн Дніпра (р. Прип”ять, Стир, Стохід, Турія) і Західного Бугу. Для річок характерне мішане живлення, з перевагою снігового (60-70%). В результаті широкомасштабних осушувальних робіт в області значна частина річок або їх ділянок втратили свій первісний вигляд і постають тепер у вигляді магістральних каналів (верхів”я Прип”яті, Вижівки, Турії, Стоходу, ріки Коростинка, Копаївка, Конопелька). Є також 12 водосховищ із загальною площею водного дзеркала 2203,4 га і 617 ставків – 4544 га.

     На території області знаходиться 265 озер загальною площею водного дзеркала 134,15 км2 , більшість з них карстового походження, зокрема групи Шацьких, Згоранських, Кримнівських озер, а також озер заплавного типу (долина р. Прип”ять). Найбільші озера: Світязь (площа 2750 га., глибина 58,4 м.), Пулемецьке (площа 1920 га., глибина 19 м), Турське (площа 1225 га., глибина 2,6 м.). В результаті проведення осушувальної меліорації в області окремі озера, зокрема озера Шацької групи (Світязь, Прибич) частково обміліли.

     Земельний фонд області становить 2014,4 тис. га., який характеризується досить позитивною структурою розподілу земельних угідь: ріллі – 609,8 тис. га., що становить 33,4 % (оптимальний рівень 40 %), з них зайнято посівами близько 510,4 тис. га, тобто розорюваність становить 84%, багаторічних насаджень – 11,4 тис. га., сіножатей 157,3 тис. га., пасовищ – 212,7 тис. га. Лісистість території області становить  31,7 %. Кислих ґрунтів нараховується 223, тис. га., тобто 20,9 % від сільгоспугідь. В області піддається ерозії 20 % території, в північних районах переважно під впливом вітру, в південних – води. Площа порушених земель становить – 5,86 тис. га. Загальна площа осушених земель в області становить 416,6 тис. га.

     Серед зональних типів ґрунтів за площею переважають дерново – підзолисті – 511 тис. га., лучні – 626 тис. га., менше дернових – 180 тис. га , лісостепових опідзолених – 183 тис. га., ще менше типових чорноземів – 72 тис. га.

     Площа радіаційно – забруднених сільгоспугідь в потерпілих від аварії на ЧАЕС районах області становить – 163,1 тис. га, з них: ріллі 73,8 тис га, природних кормових угідь 89,3 тис. га. Найбільша кількість радіаційно – забруднених земель у Маневицькому районі – 62,2 тис. га.

     Мінерально – сировинний потенціал області характеризується наявністю в надрах 18 видів корисних копалин, серед яких 12 видів , таких як: вугілля, газ природний, гелій, торф, германій, пісок скляний, підземні прісні та мінеральні води, торфяна грязь, сировина цементна, мідь і фосфорити відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення. Мідь і фосфати розвідані недостатньо, їх запаси не визначені, а місця їх залягання до державного фонду родовищ поки що не віднесені.

     Волинська область лежить у межах Західно – Української геоботанічної підпровінції. Лісових і лісовкритих площ – 689,8 тис. га., в тому числі вкрито лісами – 638,8 тис. га, що складає 31,7 %. До головних лісоутворюючих порід відносяться: сосна звичайна (57 % від загальної площі лесів), вільха чорна (13 %), береза бородавчаста (13 %), дуб черешчатий (12 %).  Серед лісів, бори складають 22 %, субори – 35%, діброви – 6 % вкритої площі. Молодняки займають 40 % , середньовікові – 43 %, пристигаючи – 13 %, стиглі і перестиглі – 4 %. Хвойні ліси становлять – 58 % , твердолистяні – 12 % і м”яколистяні – 3 % усіх лісів області. Річний приріст деревини з 1 га. покритої лісом площі становить 4 куб. м, щорічний  приріст по  області складає   5 млн. куб. м.

     В загальному флора судинних рослин області складає 1525 видів, в тому числі 343 інтродукованих і культиватів. На території області зростає 72 види рослин, занесених до Червоної книги України, причому лише близько половини видів з них перебуває в межах природно – заповідного фонду.

     Фауна хребетних області складає 387 видів, з них за класами: круглороті -1, риби – 34, земноводні – 12, плазуни -7, птахи – 269, ссавці – 64. На території області зустрічається – 94 види тварин, занесених до Червоної книги України.

     На території області знаходиться під охороною держави 370 територій та об”єктів  природно – заповідного  фонду,  загальною  площею  180,9  тис. га або 8,98 % від території області. З них 24 об”єкти , площею 59,7 тис. га мають статус загальнодержавного значення, а решта – місцевого.

     Курорти на Волині відсутні, але є своєрідна мережа рекреаційних зон. Всього на території області 231 рекреаційна зона, площею 7,395 тис. га., з них короткочасного відпочинку – 141, площею 7,14 тис. га., тривалого відпочинку – 90, площею 0,26 тис. га.. Крім того існують ліси рекреаційного призначення, площею 18,6 тис. га.. Загальна площа земель рекреаційного призначення 26,0 тис. га., що складає 1,2 % загальної території області.